Headerbild

Enduroregler

Regler i korthet på endurospåret:

Viktigaste regeln är att ha koll på körriktningsvisaren i början av spåret som visar vilket håll vi kör just den dagen!

Nytt för 2021 är att endurospåret är godkänt för oreggat och att man inte behöver körkort men båda bommarna på grusvägarna skall vara stängda för att det ska räknas som inhägnat område.

Kör endast på det
markerade endurospåret för att ej bryta mot terrängkörningslagen. Visa hänsyn
och hjälp dina kamrater i spåret om det behövs.

På några ställen korsar man en grusväg där skall man lämna
företräde. Ta det lugnt!

För att få åka på endurospåret skall man ha betalt årsavgiften till
en svemo registrerad klubb (exempelvis SMK Vingåker). Bryter du mot dessa
regler så frånsäger sig SMK Vingåker allt ansvar för dig och ditt handlande.

SMK Vingåker önskar också att du regelbundet sköter om din
ljuddämpare för att minimera ljudet.

Vi önskar dig lycka till och hoppas att du har roligt på
vårat kära spår.

Enduronissarna, SMK Vingåker