Headerbild

Miljö

MILJÖ

SMK Vingåker, Svemo, SBF, Vingåkers Kommun och Strängnäs stift bedriver ett aktivt miljöarbete. Var rädd om vår natur!

PUBLIK

Som publik ser vi gärna att ni samåker till våra arrangemang och använder våra befintliga sopkärl. Det man tar med sig ut i naturen tar man självklart med sig hem.

UTÖVARE/ DELTAGARE

Använd våra sopkärl och miljöstation. Använd miljömatta. Tvättning av fordon på området är förbjudet.

Styrelsen SMK Vingåker

 

SMK Vingåkers miljöpolicy

Alla medlemmar i SMK Vingåker har ett miljöansvar.

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera utifrån SVEMO, SBF, Vingåkers kommun, Strängnäs stifts krav och förväntningar.

 

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete

Vi ska vårda och utveckla SMK Vingåkers goda miljöarbete och aktivt verka för att begränsa och förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, tävlingar, buller samt utsläpp.

 

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling

SMK Vingåker ska i såväl tävlingar, träningar och som i övriga uppgifter samverka med övriga aktörer inom och utom Trollåsens motorområde.