Headerbild

Att bli medlem

#1 Ansökan

Som medlem i SMK Vingåker kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifter är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Dessa uppgifter ska vara med när ni skickar in en medlemsansökan. Viktigt att ni får med alla uppgifter!

 • Skriv att du godkänner behandling av personuppgifter

 • För- och efternamn:

 • Kontaktadress/gatuadress:

 • Postnr och postadress:

 • Telefon:

 • E-postadress:

 • Personnummer, 12 siffror:


  Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen.

  Fyll i om du vill vara aktiv inom:

 • Bilsport

 • Motorcykel och snöskoter
  eller

 • om du endast ansöker om medlemskap

  Mejla uppgifterna till kontakt@smkvingaker.se


  Var vänlig och ha överseende om det tar en tid innan det är godkänt och klart, vi arbetar med detta vid sidan av vårt ordinarie arbete. Så framförhållning är önskvärt!

#2 Betala in medlemsavgiften på plusgiro 580589-0. För närvarande 300:-för  enskild och 500:- för familj (för familj så ska samtliga vara skrivna på samma adress). När du betalar så skriver du medlemsavgift, namn, vilket år det gäller samt de första 6 siffrorna i pers.nr, så att kassören vet vem pengarna kommer ifrån. T.ex Medl.avg Arne Ek, 940702, 2023.

#3 Om du vill träna motocross eller enduro på SMK Vingåkers banor så måste du ha en klubb/träningslicens genom Svemo. När din medlemsansökan är registrerad hos Svemo så ska du gå in på internet "Svemo ta" för att köpa en klubb/träningslicens.